Biomedica

Bunková biológia

Výskum na poli bunkovej biológie je základom pre všetky ďalšie sektory biologických vied.

Vo výskume biológie bunky hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu bunkové kultúry a špecifické analýzy bunkových procesov a podmienok.

Biomedica spolupracuje s rôznymi vynikajúcimi dodávateľmi, ktorí ponúkajú široký sortiment produktov nevyhnutných pre každodennú vedeckú prácu.

Pre prehľadnú ponuku rady výrobkov pre nadväzujúce aplikácie môžete taktiež navštíviť sekcie:

  • Imunológia / Proteomika
  • Genomika / Molekulárna biológia