Biomedica

Genomika / Molekulárna biológia

Portfólio vybraných výrobkov zahŕňa od microarray technológií, prístrojov a kitov pre PCR a qPCR až po najmodernejšie stolové fotometre a premývačky mikrotitračných platničiek.

Vedci, klinici, aj zákazníci z odvetvia farmácie či priemyslu, ktorí sa zaujímajú o témy génovej expresie, cytogenetiky, SNPs, validácia biomarkerov, odozvy na lieky, funkčné analýzy a mnoho ďalších, sú srdečne pozvaní, aby nahliadli do našej prehľadnej ponuky a našli tie najvhodnejšie produkty pre svoj výskum.