Biomedica

Prístroje

Biomedica ponúka najmodernejšie prístroje pre:

  • PCR a qPCR
  • Multiplexing a mikroarrays
  • Fotometre a premývačky pre mikrotitračné platničky
  • Western bloty a zobrazovanie nukleových kyselín

Ďalej môžeme poskytnúť základné laboratórne vybavenie.

Využite výhody našej technickej podpory, inštalácie prístrojov, školení a servisu.