Biomedica

Hygiena

Kontrolný systém HACCP hrá dôležitú rolu v každej potravinárskej výrobe a je nutnou súčasťou manažmentu pre bezpečnosť potravín.

Mnoho vládnych inštitúcií (vrátane FDA a USDA) požaduje či schvaľuje dodržiavanie systému HACCP.

Zákon o modernizácii bezpečnosti potravín (USA) klade prísne požiadavky na dodávateľov v potravinárskom priemysle, aby bolo zaistené dodržovanie zásad systému HACCP.