Biomedica

Laboratórne vybavenie pre potravinársku diagnostiku

Široká ponuka laboratórneho vybavenia (ELISA fotometre, premývačky, systémy pre molekulárnu diagnostiku) na analýzy vody a vzoriek zo životného prostredia či potravinárskeho priemyslu.