Biomedica

Mikrobiológia

Mikrobiologické testy a reagencie pre diagnostiku, ďalej média a testovací systému na identifikáciu a zisťovanie rezistencie.