Biomedica

Molekulárna diagnostika

Reagencie, kity a prístroje pre analýzu DNA a RNA na detekciu patogénov, alergénov, druhov a širokého rozmedzia GMO.