Biomedica

Rezíduá / GMO / Mykotoxíny

ELISA a PCR spolu s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi rýchlymi testami pre analýzu rezíduí, ako sú alergény, antibiotiká, hormóny, lieky, mykotoxíny a geneticky modifikované organizmy (GMO).