Biomedica

Víno / Pivo / Nápoje

Pri výrobe bieleho a ružového (niekedy taktiež červeného) vína je na čírenie používaný kazeín a vaječný albumín.

Európska smernica 1266/2010 (EC) stanovuje, že všetky vína vyrobené či označené pre európsky trh po 30. júni 2012 musia spĺňať pravidlá na označovanie.