Biomedica

Laboratórne vybavenie pre veterinárnu diagnostiku

Široké portfólio laboratórneho vybavenia (ELISA fotometre, premývačky, systémy pre molekulárnu diagnostiku, Micronaut System) pre veterinárne analýzy.