Biomedica

Endokrinológia

Pôrodníctvo a endokrinológia

Naším cieľom je poskytovať nové a inovatívne markery pre vybrané oblasti diagnostiky ochorení. Výrobky našich partnerov DiaSorin, Novatec a Mercodia spĺňajú požiadavky na kontinuitu biomedicínskych testov.

Tieto výrobky sú vhodné pre použitie v základnom výskume, klinickom výskume a taktiež pre diagnostické testy.