Biomedica

Gastroenterológia

Dodávame moderné analytické systémy a výrobky pre včasnú diagnostiku a prevenciu ochorení gastrointestinálneho traktu, ako je GastroPanel® pre vyšetrenie krvných vzoriek pri diagnostike ochorení žalúdku a pridružených rizík, panel FilmArray GI, ktorý sa používa na zistenie bežných gastrointestinálnych patogénov spôsobujúcich infekčnú hnačku, Xpert C. difficile test na detekciu toxigénnych kmeňov na molekulárnej úrovni a pre dôkaz možných hypervirulentných kmeňov (podobných kmeňu 027/NAP1) produkujúcich binárny toxín a množstvo ďalších testov pre použitie v gastroenterológii.