Biomedica

Prístroje a služby

Automatizácia / Prístroje: Ponúkame ako prístroje k všeobecnému použitiu tak aj prístroje navrhnuté na zákazku pre špecializované laboratórne účely.

Imunologické testy: plne automatizované platformy LIAISON® firmy DiaSorin pre imunoanalýzu rovnako ako automatizované EIA prístroje pre 2-7 platničiek, ako je ETI-MAX3000®, Thunderbolt a ďalšie.

Široké rozmedzie laboratórnych aplikácií: od infekčných chorôb po imunológiu a novorodenecký skríning.

Molekulárna biológia: celé spektrum prístrojov od plne automatizovaných pre spracovanie jednotlivých vzoriek (sample-in - result-out) po vysoko výkonné molekulárne pracovné stanice. Od štandardných PCR cyklérov cez GeneXpert® a FilmArray až po výkonné LabXpress systémy.

Multiplexing: od výskumu po CE-IVD certifikované testovacie systémy. Platforma Luminex (vrátane plne automatizovaných možností), čipové systémy Affymetrix, Biofire FilmArray – to je iba niekoľko príkladov našej ponuky.