Biomedica

Kardiologické markery

Kardiovaskulárne riziko & angiogenéza

Biomedica Imunologické testy taktiež dodáva medzinárodne uznávané vysoko kvalitné ELISA testy pre klinický výskum kardiovaskulárnych ochorení a angiogenézy, ktoré zahŕňajú detekciu natriuretických peptidov (NT-proANP, BNP fragment a NT-proCNP), endotelínov (Big- a ET1) a endostatínu.

Všetky detekčné súpravy Biomedica využívajú kalibrátory pripravené z ľudského séra a sú validované pre použitie v klinickom výskume a pre klinické štúdie.