Biomedica

Mikrobiológia

Mikrobiologické vyšetrenie je základným kameňom v diagnostike infekčných chorôb rovnako ako pri zaistení bezpečnosti potravín a prostredia.

S výrobkami firiem DiaMondiaL, Merlin Diagnostika, Microbiologics Inc., Sifin a ďalších sme schopní zaistiť všetko potrebné pre mikrobiologické laboratóriá.

Pre riešenia zvýšeného rizika nozokomiálnych infekcií a prítomnosti multirezistentných bakteriálnych kmeňov v zdravotníckom prostredí môžeme ponúknuť najpokročilejšie technológie, ako je FilmArray od firmy BioFire Dx., výrobky pre mikrobiológiu od firmy Alifax, testy typu array od firmy Check Points alebo systém GeneXpert od firmy Cepheid.