Biomedica

Molekulárna diagnostika

Pokročilé metódy molekulárnej a bunkovej biológie umožňujú nahliadnuť na mechanizmy chorôb na molekulárnej a genetickej úrovni, čo je v súčasnosti možné využiť pre diagnostiku, prognózy a liečebné postupy v modernej lekárskej starostlivosti.

Presná, spoľahlivá a rýchla diagnostika zlepšuje starostlivosť o pacienta a skracuje jeho pobyt v nemocnici, čím dochádza i k znižovaniu nákladov na lekársku starostlivosť. Dosiahnutie týchto cieľov je v záujme všetkých zdravotníckych systémov.

V spolupráci s našimi partnermi ponúkame najpokročilejšie výrobky, ktoré môžu mať pozitívny dopad na prácu takmer všetkých nemocničných oddelení.