Biomedica

Onkológia & Genetické testy

Nádorové markery sú biologické látky produkované nádorovými bunkami.

Ideálny nádorový marker by mal byť použiteľný pre skríning, diagnostiku a taktiež pre monitorovanie vývoja ochorenia. Starostlivá interpretácia výsledkov vyšetrenia nádorových markerov viedla k výraznému zvýšeniu ich klinického významu.

Ponúkame imunologické testy pre sledovanie nádorových markerov od spoločností: