Biomedica

Hygiena

Odbor lekárska hygiena sa spája s  hygienickou praxou, týkajúcou  sa podávaním liekov a lekárskou starostlivosťou, ktorá má vyliečiť alebo minimalizovať ochorenie a zabrániť jeho šíreniu.

Do lekárskej hygienickej praxe je zahrnutá:

  • Izolácia alebo  karanténa infekčných osôb / materiálu na zabránenie šírenia infekcie
  • Sterilizácia nástrojov používaných pri chirurgických postupoch
  • Použitie ochranných odevov a bariér, ako sú masky, plášte, čiapky, ochrana očí a rukavice
  • Vhodné obväzy a krytia rán
  • Bezpečná likvidácia biologického odpadu
  • Dezinfekcia opätovne používaného materiálu (napr. posteľné prádlo, podložky, lekárske odevy)
  • Prostriedky na drhnutie a umývanie, obzvlášť pre operačné sály

Dodávame bezdotykové zariadenia pre dezinfekciu rúk.