Biomedica

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Intervenčná kardiológia je kardiologickým odborom, ktorý sa venuje liečbe štrukturálnych srdcových porúch pomocou katetrizácie.

Katetrizácia umožňuje vykonávať veľké množsto kardiologických výkonov. K najbežnejším patria perkutánne zavádzanie katétra cez femorálnu tepnu (v praxi je možné použiť akúkoľvek veľkú periférnu tepnu alebo žilu) a kanylácia srdca pod RTG žiarením (bežnejšie se používa fluoroskopické zobrazenie). Pre kanyláciu môže byť použitá  aj radiálna tepna.

Intervenčná rádiológia (IR, taktiež nazývaná chirurgická rádiológia) je lekársky pododbor rádiológie, ktorý využíva minimálne invazívne postupy, riadené obrazom pre diagnostiku a liečbu ochorení takmer všetkých orgánových systémov.

Cieľom intervenčnej rádiológie je diagnostikovať a liečiť pacientov za použitia čo možno najmenej invazívnych techník, ktoré sú dostupné, a tak minimalizovať riziká a zlepšiť výsledok liečby.

Pre angioplastiku a ďalšie postupy môžeme poskytnúť kvalitnú radu balónov a stentov, príslušenstvo a  liečbu koncentrátom autológnych kmeňových buniek.