Biomedica

Srdcovo – cievna chirurgia

Srdcovo-cievna chirurgia zahŕňa chirurgické výkony týkajúce sa srdca alebo veľkých ciev, ktoré sú vykonávané lekármi -  kardiochirurgami a cievnymi lekármi.

Tieto výkony často riešia komplikácie spôsobené ICHS (ischemickou chorobou srdca),  napr. koronárny bypass, ďalej rekonštrukcie vrodených srdcových chýb, liečba chlopňových srdcových chýb, spôsobených z rôznych príčin, ako je endokarditída, reumatické ochorenia srdca, artérioskleróza. Do tejto skupiny lekárskych výkonov patrí aj transplantácia srdca.

V našom portfóliu môžete nájsť nasledujúce produkty pre potrebu srdcovo-cievnej chirurgie:

  • Srdcové chlopne (aortálne, mitrálne), anuloplastické ringy (mitrálne, trikuspidálne), bezstehová chlopňa
  • Kardiopulmonálne portfólio (kanyly, čerpadlá, termoregulačné jednotky, ECC prístroj)