Biomedica

Chirurgia

Všeobecne je lekársky výkon považovaný za chirurgický, pokiaľ zahŕňa rozrezanie pacientovho tkaniva alebo uzatvorenie predchádzajúceho zranenia.

Ďalšie postupy (napr. angioplastika alebo endoskopia), ktoré primárne nespadajú do tejto kategórie, môžu byť považované za chirurgický výkon, pokiaľ zahŕňajú „bežné“ chirurgické postupy alebo prostredie, ako je nutnosť sterilného okolia, použitie anestetika, antiseptické podmienky, typické chirurgické nástroje, alebo šijací materiál.

Zameriavame sa na všetky chirurgické odbory vrátane minimálne invazívnych metód.

Medzi našimi výrobkami môžete nájsť:

  • Chirurgické nástroje
  • Sondy na meranie prietokov