Biomedica

Ortopedická a traumatologická chirurgia

Ortopedická chirurgia alebo ortopédia je odvetvím chirurgie, ktoré sa zaoberá pohybovým aparátom.

Ortopédi používajú chirurgické i nechirurgické postupy pre liečbu úrazov pohybového aparátu, zranenia následkom športu, degeneratívnych ochorení, infekcií, nádorov a vrodených chýb.

Ortopédia ako odbor taktiež zahŕňa artroskopiu, artroplastiku a je spojená s traumatologickou chirurgiou.

V týchto odboroch ponúkame:

  • Endoprotézy bedrových, kolenných a ramenných kĺbov pre primárne náhrady a revízie, spolu so systémom pre cerkláž
  • Krížové väzy
  • Systémy pre stimuláciu angiogenézy z koncentrátov autológnych krvných doštičiek a kostnej drene pre rôzne použitie