Biomedica

Privacy Statement

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto spracúvame vaše údaje výhradne v súlade s právnymi predpismi (GDPR, TKG 2003). V tomto oznámení o ochrane údajov by sme vás chceli informovať o najdôležitejších aspektoch spracúvania údajov v rámci našej webovej stránky.
Spoločnosť Biomedica Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Biomedica“) s cieľom zaistenia bezpečnosti spracúvania údajov právne záväzne vyhlasuje, že boli prijaté všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia podľa čl. 32ff GDPR. Predovšetkým boli prijaté opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany, pokiaľ ide o dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systému.
Nižšie by sme vám radi vysvetlili, aké údaje zhromažďujeme a čo sa s nimi deje. Nedokážeme však zaručiť, že tieto zásady ochrany súkromia sa budú vzťahovať aj na iné webové stránky, na ktoré sa dostanete prostredníctvom prepojení z našej webovej stránky.

Získavanie údajov
Našu webovú stránku môžete navštíviť alebo ju používať aj bez poskytovania svojich osobných údajov. Prístupom na našu webovú stránku sa však automaticky ukladajú niektoré údaje kvôli bezpečnosti, napr. názov vášho poskytovateľa internetových služieb, webová stránka, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré navštívite, vaša IP adresa, použitý prehliadač a dátum, čas a trvanie vašej návštevy našej stránky. Hoci tieto údaje môžu umožniť identifikáciu, neposudzujeme ich osobne, ale môžeme ich využiť na štatistické účely.
 
Získavanie a spracúvanie osobných údajov
Osobné údaje ako meno, dátum narodenia, e-mailová a poštová adresa alebo telefónne číslo budú získané iba vtedy, ak nám ich aktívne poskytnete e-mailom, vyplnením formulárov, pri odpovedi na vaše otázky, poskytovaní požadovaných materiálov alebo na vypracovanie zmlúv či technickú správu. Tieto údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov idgF a takisto všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.
Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám alebo prevedieme iným spôsobom iba vtedy, ak to bude nutné na realizáciu zmluvy alebo ak nám na to vopred poskytnete súhlas.
S výnimkou vyššie uvedených prípadov v týchto Zásadách ochrany údajov spoločnosť Biomedica nebude predávať, šíriť ani inak sprístupňovať vaše osobné údaje tretím stranám mimo spoločnosti Biomedica a jej prepojených spoločností. Vaše osobné údaje sa však môžu prenášať spoločnostiam, ktoré sú prepojené so spoločnosťou Biomedica. V takom prípade je možné, že vaše údaje budú spracúvané na iných serveroch a v iných krajinách.
Osobné údaje tiež možno poskytnúť tretím stranám, ktoré konajú v mene spoločnosti Biomedica (napr. dodávatelia, prepravcovia, poskytovatelia IT služieb, servisné spoločnosti a pod.).
Prenos osobných údajov štátnym inštitúciám a úradom je možný iba v rámci záväznej vnútroštátnej legislatívy. Naši zamestnanci, dodávatelia, poskytovatelia IT služieb a obchodní partneri musia dodržiavať povinnosti zachovávania dôvernosti, ako to od nich vyžadujeme.

Právo na prístup a opravu a právo na odvolanie súhlasu
Osobné údaje, ktoré máme o vás uložené, máte právo skontrolovať a opraviť. Okrem toho máte kedykoľvek právo odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov. Ak nás budete informovať, že vaše údaje si neželáte používať ako základ pre budúce kontaktovanie, budeme to rešpektovať.
Ak nám chcete oznámiť tieto skutočnosti, pošlite nám e-mail na adresu gdpr(at)bmgrp.at. Dovoľujeme si upozorniť, že bežné e-maily sa neposielajú prostredníctvom zabezpečeného spojenia.

Novinky
Používatelia, ktorí už nechcú od nás dostávať novinky alebo marketingové správy, majú možnosť sa odhlásiť.

Uchovávanie osobných údajov
Osobné údaje budú uchovávané iba na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie akejkoľvek vami požadovanej služby, alebo na ktoré ste poskytli svoj súhlas, ak nebudeme zo zákona povinní údaje uchovávať dlhšie.

Autorské práva – oznámenia o autorských právach
Texty, obrázky, grafika a rozloženie tejto webovej stránky podliehajú zákonom o ochrane autorských práv platným na celom svete. Neoprávnené používanie, reprodukovanie alebo prenos individuálneho obsahu alebo celých strán sa bude ako také stíhať podľa trestného a občianskeho práva. Všetok obsah bol dôkladne skontrolovaný. Ani tak však nie je možné zaručiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Zodpovednosť v tomto zmysle odmietame. Prepojenia na iné webové stránky boli dôkladne vybrané. Keďže však nemáme vplyv na obsah príslušných stránok, nepreberáme za ne zodpovednosť.

Obsah
Všetky texty, obsah a informácie sú poskytované bez záruky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za nesprávne informácie alebo zavádzajúci obsah. Ako základ boli použité rakúske právne smernice.
Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže podliehať nedostatkom zabezpečenia. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Zásady ochrany súkromia – používanie služby Google Analytics
Táto webová stránka využíva funkcie služby Google Analytics na webovú analýzu. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využíva aj tzv. súbory cookie. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súborov cookie o vašom používaní webovej stránky sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú.
V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa skrátená v členských štátoch EÚ alebo iných krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA zaslaná celá IP adresa a až tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, vypracovanie správ o činnosti na webovej stránke a poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu a informácie budú poskytované prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa poskytnutá zo strany Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google.
Ukladanie súborov cookie môžete zakázať zmenou nastavení svojho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Takisto môžete zakázať získavanie údajov generovaných prostredníctvom súborov cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracúvanie vašich údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku, ktorý je k dispozícii na tomto prepojení: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Súbory cookie
Tieto internetové stránky čiastočne používajú tzv. súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Slúžia na to, aby bola ponuka našich služieb používateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré ukladá váš prehliadač.
Väčšina súborov cookie, ktoré využívame, sú tzv. súbory cookie relácie. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostávajú uložené na vašom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožnia rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.
Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a súbory cookie môžete povoliť napríklad iba v individuálnych prípadoch alebo ich úplne zakázať, prípadne automaticky vymazať pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.
Zdroj: eRecht24

Informácie
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na:
Ingrid Hend

Platné právo
Používanie tejto webovej stránky sa riadi rakúskym právom.

Stav informácií
Spoločnosť Biomedica Medizinprodukte GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo vymazať informácie na tejto webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodov alebo úplne prerušiť fungovanie webovej stránky.
Biomedica Medizinprodukte GmbH
Divischgasse 4
1210 Viedeň
Rakúsko